ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 487 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
208/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:55:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
211/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:55:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
212/2562

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:57:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
214/2562

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:57:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
215/2562

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:58:31

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
216/2562

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:59:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
217/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:59:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
218/2562

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:00:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
219/2562

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:01:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
220/2562

การแต่งตั้งหัวหน้างานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:02:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
221/2562

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:03:38

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
227/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 1/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:04:35

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
228/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:05:31

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
236/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ปี 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:06:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
237/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:06:49

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
241/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:07:55

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
246/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนธันวาคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:08:27

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
247/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติวโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:09:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
251/2562

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:10:36

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
252/2562

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:11:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 487 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ