ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 487 ระเบียน « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
253/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:12:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
257/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:13:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
261/2562

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:13:52

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
263/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนมกราคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:14:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
264/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:15:21

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
265/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:15:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-01-09 11:30:06

โพสโดย
หนังสือราชการ
/2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูขาดแคลนขั้นขั้รวิกฤต)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โดยจะรับสมัครในวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธุ์ 2562
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-01-30 14:02:33

โพสโดย
ประกาศทั่วไป
5/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:41:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
6/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:44:55

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
8/2561

แต่งตั้งนักกีฬาวันครู 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:46:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
14/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:26:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
15/2561

แก้ไขคำสั่งการแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
16/2561

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2-2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:17

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
17/2561

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2/2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
21/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าชุดปฏบัติธรรม และทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:38

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
25/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:52

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
33/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:28:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
34/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:28:19

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
38/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:39:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 487 ระเบียน « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ