ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 487 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
98/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:33:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
99/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:34:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
101/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต (กีฬาภายใน) ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:37:42

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
102/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:39:06

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
109/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาตื

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:39:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
110/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:40:38

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
111/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:41:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
114/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถานปนาคณะลูกเสือแห่งชาต ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:42:12

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
121/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลนักเรียนยากจน (นร.01) ภาคเรียนที่ 1/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:43:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
122/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:43:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
136/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ บรินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:45:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
139/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนสิงหาคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:45:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
154/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:46:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
168/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสถานศึกษา

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:47:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
170/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อพิจารณษให้คะแนนรับป้ายสนองพระราชดำริ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:49:06

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
171/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนกันยายน 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:49:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
179/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:50:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
192/2562

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครและคณะกรรมการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:51:47

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
196/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนตุลาคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:53:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
207/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:54:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 487 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ