เอกสารราชการ

การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการม.ต้น โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

อ่านต่อ...

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2562

อ่านต่อ...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูขาดแคลนขั้นขั้รวิกฤต)

อ่านต่อ...

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๒

อ่านต่อ...

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ...

จดหมายข่าวเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

ไหว้ครู ประจำปี 2563
รณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563
ประชุมผู้ปกครอง
วันเปิดเทอม
สวัสดีคุณครู
รับนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ม.4

กิจกรรมของโรงเรียน