ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 526 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 27 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
/2564

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-04-09 14:25:24

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
/2564

เปลี่ยนแปลงกำหนดากรเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2021-06-18 10:54:47

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
/2564

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2021-10-15 16:15:46

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
/2564

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2021-07-09 09:22:07

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
/2564

การปรับลดเวลาการทำงานบุคลากรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2021-10-15 16:16:34

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
/2564

การจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2021-07-25 19:13:09

โพสโดย นายSuper Admin
ประกาศทั่วไป
3/2564

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2021-03-23 11:01:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
5/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:59:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
6/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:03:58

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
7/2564

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

-
โพสเมื่อ 2021-03-23 11:02:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
11/2564

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2

-
โพสเมื่อ 2021-03-23 11:02:47

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
15/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:04:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
19/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:02:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
20/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:00:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
21/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ปี ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:02:39

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
22/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:05:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
23/2564

แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:03:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
27/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:01:00

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
31/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:06:51

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
33/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 09:07:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 526 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 27 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ