ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
00/2562

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2562

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2562
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-08-15 18:08:56

โพสโดย นายSuper Admin
หนังสือราชการ
01/2562

การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการม.ต้น โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-08-15 18:08:26

โพสโดย นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด
หนังสือราชการ
/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-01-09 11:30:06

โพสโดย นางสาววาสนา นุพันธ์
หนังสือราชการ
/2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูขาดแคลนขั้นขั้รวิกฤต)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โดยจะรับสมัครในวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธุ์ 2562
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-01-30 14:02:33

โพสโดย นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด
ประกาศทั่วไป
5/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:41:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
6/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:44:55

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
8/2561

แต่งตั้งนักกีฬาวันครู 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:46:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
14/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:26:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
15/2561

แก้ไขคำสั่งการแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
16/2561

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2-2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:17

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
17/2561

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2/2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
21/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าชุดปฏบัติธรรม และทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:38

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
25/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:52

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
33/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:28:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
34/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:28:19

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
38/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:39:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
39/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:39:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
42/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มีนาคม 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:40:06

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
45/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:40:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
50/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ม.3,ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:41:17

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ