เอกสารราชการ

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านต่อ...

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

อ่านต่อ...

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ...

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านต่อ...

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อ่านต่อ...

จดหมายข่าวเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

อบรบสภานักเรียน
ปฐมนิเทศ64
ปัจฉิมนิเทศ2563
ค่ายลูกเสือ2563
วันคริสต์มาส
กีฬาสี2563
ค่ายดาราศาสตร์2563
ไหว้ครู ประจำปี 2563

กิจกรรมของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ