ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 487 ระเบียน « Previous 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
103/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:18:41

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
106/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:19:12

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
107/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:19:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
108/2558

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:20:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
116/2558

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:21:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
121/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:21:30

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
122/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:21:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
123/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:22:21

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
130/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กรกฏาคม 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:22:47

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
135/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:23:20

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
151/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:24:06

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
163/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:24:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
176/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:25:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
203/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:25:49

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
204/2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี ๒๕๕๘

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:26:15

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
205/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:26:45

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
207/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และวัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:27:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
208/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง โรงเรียนสีขาว

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:27:39

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
237/2558

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2559) และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:28:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
238/2558

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-12 10:29:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 487 ระเบียน « Previous 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ