ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 451 ระเบียน « Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 23 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
164/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:15:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
167/2560

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:15:10

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
169/2560

แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:56

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
170/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
172/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าชุดปฏบัติธรรม และทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
175/2560

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561) และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:31

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
182/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:17

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
187/2560

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:14:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
192/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:55

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
196/2560

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2/2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:23

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
197/2560

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2/2650

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:41

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
198/2560

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:49:01

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
199/2560

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำงบประมาณ 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:12:49

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
200/2560

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
201/2560

การแต่งตั้งหัวหน้างานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:50:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
202/2560

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:51:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
205/2560

แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:52:36

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
206/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:53:17

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
217/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:55:00

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
220/2560

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:55:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 451 ระเบียน « Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 23 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ