ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 451 ระเบียน « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 23 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
88/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:45:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
93/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:46:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
97/2560

แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:47:31

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
98/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:48:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
99/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:48:41

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
103/2560

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:20:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
106/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:21:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
107/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:21:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
108/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:21:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
108/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:22:15

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
113/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:22:55

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
120/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต (กีฬาภายใน) ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:24:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
123/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:24:47

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
130/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:25:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
131/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:25:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
138/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:26:10

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
140/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:26:49

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
148/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:16:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
153/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:15:50

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
160/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเสนอแนะการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา/ค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:15:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 451 ระเบียน « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 23 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ