ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 342 ระเบียน « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 18 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
196/2560

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2/2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:23

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
197/2560

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2/2650

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:41

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
198/2560

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:49:01

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
199/2560

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำงบประมาณ 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:12:49

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
200/2560

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:09

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
201/2560

การแต่งตั้งหัวหน้างานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:50:09

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
202/2560

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:51:26

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
205/2560

แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:52:36

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
206/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:53:17

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
217/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:55:00

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
220/2560

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:55:59

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
221/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:57:29

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
224/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:58:23

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
229/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:59:10

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
230/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 14:00:25

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
240/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 14:02:28

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
242/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 14:03:16

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
246/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 14:03:59

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
1046/2560

มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1365/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:20:57

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
หนังสือราชการ
5/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:18:19

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 342 ระเบียน « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 18 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ