ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 342 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
208/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:41:15

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
209/2561

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:41:44

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
210/2561

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:42:04

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
211/2561

การแต่งตั้งหัวหน้างานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:42:28

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
212/2561

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:42:53

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
218/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-01-09 11:45:28

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
223/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:39:57

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
224/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:39:32

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
225/2561

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:39:10

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
226/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:38:46

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
227/2561

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:38:22

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
228/2561

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:37:59

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
229/2561

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:37:36

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
238/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติวโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:37:13

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
244/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:36:45

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
246/2561

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:36:19

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
248/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:32:52

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
249/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติวเสริม เพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษา

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:34:13

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
250/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่ ๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:34:48

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
252/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:31:16

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 342 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ