ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 307 ระเบียน « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
156/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:26:45

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
157/2559

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:27:36

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
160/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:28:15

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
163/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการนิเทศ พัฒนาคุณภาพการศึกษาต้นแบบโรงเรียนในฝัน สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ประจำปี 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:30:21

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
166/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:31:10

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
181/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:32:55

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
182/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน จากคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:33:27

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
192/2559

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2560) และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:34:13

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
199/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:34:44

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
200/2559

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:35:11

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
201/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:35:36

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
214/2559

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:45:20

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
221/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:45:54

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
222/2559

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:49:12

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
223/2559

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:49:45

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
224/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:54:29

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
225/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:58:10

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
226/2559

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:02:50

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
229/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในตาระเบียบฯ ข้อ 6

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:03:22

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
232/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 14:06:05

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 307 ระเบียน « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ