ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 301 ระเบียน « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 16 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
114/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:52:51

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
120/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Big Cleaning Day

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:53:24

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
123/2559

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:57:25

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
125/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:59:38

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
126/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 12:04:18

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
128/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:12:45

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
129/2559

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:14:55

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
130/2559

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:15:21

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
131/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:15:45

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
138/2559

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อควบคุมดูแล ให้คำแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:16:09

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
141/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:20:19

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
144/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:21:50

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
153/2559

แต่งตั้งคณะทำงาน ธรรมนูญสถานศึกษา ๙ ดี สู่วิถีการเรียนรู้ “โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน”

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:22:28

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
155/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:25:51

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
156/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:26:45

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
157/2559

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:27:36

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
160/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:28:15

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
163/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการนิเทศ พัฒนาคุณภาพการศึกษาต้นแบบโรงเรียนในฝัน สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ประจำปี 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:30:21

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
166/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:31:10

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
181/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:32:55

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 301 ระเบียน « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 16 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ