ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2561


จำนวนนักเรียนแยกตามเพศประจำปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

ห้อง

จำนวนนักเรียนแยกตามเพศ

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 32 33 65
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 36 28 64
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 19 26 45
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 25 17 42
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 14 24 38
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 12 26 38

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ