ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว ประเภท

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-30 11:57:54

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:25:37

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:24:14

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:22:52

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:17:16

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:15:08

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

กิจกรรมของโรงเรียน

หัวข้อกิจกรรม ผู้ประกาศ

โครงการาการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทศโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศ
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้จัด "โครงการาการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทศโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้้ด้านการจัดการเรียนการการสอนให้แก่นักเรียน

โพสเมื่อ 2018-11-15 15:08:01
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงเรียน 4
    ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ศิลปะหัตถกรรม

โพสเมื่อ 2018-11-15 11:28:32
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงเรียน 3
    ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในสวนพฤษศาสตร์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

โพสเมื่อ 2018-11-15 11:22:41
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงเรียน 2
    ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ศิลปะหัถกรรม

โพสเมื่อ 2018-11-15 11:16:30
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงเรียน 1
    ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในสวนพฤษศาสตร์และการเพาะชำต้นไม้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสเมื่อ 2018-11-15 11:14:59
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ