หัวข้อกิจกรรม
ผู้ประกาศ
Merry Christmas
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริตสมาส ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2016-01-15 12:08:50
admin ผู้ดูแลระบบ
กิจกรรมขึ้นปีใหม่ 2559
   โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2016-01-15 12:05:28
admin ผู้ดูแลระบบ
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
   วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2015-12-28 11:59:29
admin ผู้ดูแลระบบ
ร่วมขบวนพาเหรดกีฬาจังหวัด "ลำน้ำมูลเกมส์" ปีการศึกษา 2558
   โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้รับเกียรติจากสหวิทยาเขตหนองกี่ให้นำนักเรียนร่วมขบวนพาเหรดกีฬาจังหวัด "ลำน้ำมูลเกมส์" ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2015-12-28 11:51:01
admin ผู้ดูแลระบบ