หัวข้อกิจกรรม
ผู้ประกาศ
เข้าค่ายลูกเสือ
   วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2019-01-08 13:55:09
การอบรมกฏหมายเบื้องต้น
   วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมความรูู้เรื่องกฏหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียน ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2019-01-08 13:52:26
ค่ายดาราศาสตร์
   วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาวเฝ้าชมฝนดาวตกเจมินีิดส์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา พัฒ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-12-17 13:00:39
ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา
   วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตระหนั ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-12-17 08:38:41