หัวข้อกิจกรรม
ผู้ประกาศ
สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
   วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 13:23:04
กิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2561
   วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "รับน้อง" เพื่อให้นักเรียนรู้รักสามัคคีรักใคร่ กลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 13:18:51
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2561
   วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนศิลปวิทยาและปลูกฝังความมีค ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 13:00:20
กิจกรรมเข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2561
   วันที่ 24-25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "เข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ได้เร ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 12:55:41


ข้อมูลทั้งหมด 14 ระเบียน : 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2