หัวข้อกิจกรรม
ผู้ประกาศ
โครงการจัดพิธีถวายราชสดุดี งานลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้จัด "โครงการจัดพิธีถวายราชสดุดี งานลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อผู้ก่อตั้งกองลู ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-11-26 14:15:23
โครงการาการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทศโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้จัด ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2019-01-08 13:55:42
กิจกรรมภายในโรงเรียน 4
   ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ศิลปะหัตถกรรม ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-11-15 11:28:32
กิจกรรมภายในโรงเรียน 3
   ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในสวนพฤษศาสตร์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-11-15 11:22:41
กิจกรรมภายในโรงเรียน 2
   ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ศิลปะหัถกรรม ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-11-15 11:16:30
กิจกรรมภายในโรงเรียน 1
   ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในสวนพฤษศาสตร์และการเพาะชำต้นไม้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-11-15 11:14:59
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
   ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและสัมพันธภาพที่ดีของระหว่างโรงเรียนและผ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-11-06 14:28:49
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
   ในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2561โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทส ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-08-17 14:58:20
วันแม่แห่งชาติ
   ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2018-08-17 14:56:11
กิจกรรมเข้าพรรษา
   เนื่องในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์พิทยาคม ได้จัด ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2018-08-17 14:56:01


ข้อมูลทั้งหมด 31 ระเบียน : 4 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>