หัวข้อกิจกรรม
ผู้ประกาศ
กิจกรรมภายในโรงเรียน 2
   ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ศิลปะหัถกรรม ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-11-15 11:16:30
กิจกรรมภายในโรงเรียน 1
   ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในสวนพฤษศาสตร์และการเพาะชำต้นไม้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-11-15 11:14:59
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
   ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและสัมพันธภาพที่ดีของระหว่างโรงเรียนและผ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-11-06 14:28:49
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
   ในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2561โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทส ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-08-17 14:58:20
วันแม่แห่งชาติ
   ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2018-08-17 14:56:11
กิจกรรมเข้าพรรษา
   เนื่องในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์พิทยาคม ได้จัด ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2018-08-17 14:56:01
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
   เนื่องในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์พิทยาคม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บยะ กวาดถนน บริเวณริมถนนหมายเลข 24 ในโครงการ จิตอาสา เราทำความด้วยหัวใจ ใ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2018-08-01 09:04:56
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
   เนื่องในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ลูกเสือ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะ กวาดถนน บริเวณริมถนนหมายเลข 24 ในโครงการ จิตอาสา เราทำความด้วยหัวใจ ในวโรก ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2018-08-01 09:05:26
โครงการอบรมส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
   วันที่ 6-9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "โครงการอบรมส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ " เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-16 10:05:41
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต (กีฬาภายใน)
   วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 15:42:30


ข้อมูลทั้งหมด 27 ระเบียน : 3 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>