ระบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

หัวข้อกิจกรรม
ผู้ประกาศ
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
   เนื่องในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์พิทยาคม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บยะ กวาดถนน บริเวณริมถนนหมายเลข 24 ในโครงการ จิตอาสา เราทำความด้วยหัวใจ ใ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2018-08-01 09:04:56
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mpscacth/domains/mpsc.ac.th/public_html/2016/GestViewPic.php on line 86
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
   เนื่องในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ลูกเสือ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะ กวาดถนน บริเวณริมถนนหมายเลข 24 ในโครงการ จิตอาสา เราทำความด้วยหัวใจ ในวโรก ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2018-08-01 09:05:26
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mpscacth/domains/mpsc.ac.th/public_html/2016/GestViewPic.php on line 86
โครงการอบรมส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
   วันที่ 6-9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "โครงการอบรมส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ " เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-16 10:05:41
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mpscacth/domains/mpsc.ac.th/public_html/2016/GestViewPic.php on line 86
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต (กีฬาภายใน)
   วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 15:42:30
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mpscacth/domains/mpsc.ac.th/public_html/2016/GestViewPic.php on line 86
Music Contest 2018
   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม " Music Contest 2018 " เพื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสามัคคี และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ข ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 13:33:59
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mpscacth/domains/mpsc.ac.th/public_html/2016/GestViewPic.php on line 86
TO BE NUMBER ONE
   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม " To Be Number One" เพื่อดูแลป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 13:31:40
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mpscacth/domains/mpsc.ac.th/public_html/2016/GestViewPic.php on line 86
วันสุนทรภู่
   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" เพื่อน้อมรำลึกถึง พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง ผู้ได้รับการยกย่องว่าเ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 13:26:23
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mpscacth/domains/mpsc.ac.th/public_html/2016/GestViewPic.php on line 86
สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
   วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 13:23:04
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mpscacth/domains/mpsc.ac.th/public_html/2016/GestViewPic.php on line 86
กิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2561
   วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "รับน้อง" เพื่อให้นักเรียนรู้รักสามัคคีรักใคร่ กลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 13:18:51
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mpscacth/domains/mpsc.ac.th/public_html/2016/GestViewPic.php on line 86
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2561
   วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนศิลปวิทยาและปลูกฝังความมีค ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 13:00:20
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mpscacth/domains/mpsc.ac.th/public_html/2016/GestViewPic.php on line 86


ข้อมูลทั้งหมด 11 ระเบียน : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>