หัวข้อกิจกรรม
ผู้ประกาศ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
   ในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2561โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทส ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-08-17 14:58:20
วันแม่แห่งชาติ
   ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2018-08-17 14:56:11
กิจกรรมเข้าพรรษา
   เนื่องในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์พิทยาคม ได้จัด ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2018-08-17 14:56:01
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
   เนื่องในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์พิทยาคม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บยะ กวาดถนน บริเวณริมถนนหมายเลข 24 ในโครงการ จิตอาสา เราทำความด้วยหัวใจ ใ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2018-08-01 09:04:56
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
   เนื่องในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ลูกเสือ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะ กวาดถนน บริเวณริมถนนหมายเลข 24 ในโครงการ จิตอาสา เราทำความด้วยหัวใจ ในวโรก ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2018-08-01 09:05:26
โครงการอบรมส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
   วันที่ 6-9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "โครงการอบรมส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ " เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-16 10:05:41
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต (กีฬาภายใน)
   วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 15:42:30
Music Contest 2018
   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม " Music Contest 2018 " เพื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสามัคคี และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ข ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 13:33:59
TO BE NUMBER ONE
   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม " To Be Number One" เพื่อดูแลป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 13:31:40
วันสุนทรภู่
   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" เพื่อน้อมรำลึกถึง พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง ผู้ได้รับการยกย่องว่าเ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-07-03 13:26:23


ข้อมูลทั้งหมด 14 ระเบียน : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>