หัวข้อกิจกรรม
ผู้ประกาศ
พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหาร
   วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการกระโดดหอสูง 34 ฟุต ณ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัด ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2019-02-15 15:36:27
สัปดาห์แห่งการเลือกตั้งประธานนักเรียน
   วันที่ 1 - 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดทำโครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนพื้นฐานการเลื ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2019-02-15 15:35:33
การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิด NCLB
   วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ตามแนวคิด No Child Left Behind “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอด ทิ้งไว้ข้า ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2019-02-07 11:04:51
กำจัดยุงป้องกันโรค
   วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ในการฉีดพ่นยากันยุงเพื่อกำจัดยุงซึ่งเป็ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2019-02-07 11:01:13
เข้าค่ายลูกเสือ
   วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2019-01-08 13:55:09
การอบรมกฏหมายเบื้องต้น
   วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมความรูู้เรื่องกฏหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียน ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2019-01-08 13:52:26
ค่ายดาราศาสตร์
   วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาวเฝ้าชมฝนดาวตกเจมินีิดส์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา พัฒ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-12-17 13:00:39
ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา
   วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตระหนั ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-12-17 08:38:41
มอบเกียรติบัตรการแข่งทักษะศิลปหัตศิลป์
   วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรียนได้ทำการมอบเกียรติบัตรการแข่งทักษะศิลปหัตศิลป์ ประจำปี 2561เพื่อแสดงถึงทักษะและความสามารถของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในการ สืบสานหัตถศิลป์ถิ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-12-03 15:35:29
การตรวจสอบข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน
   วันที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์พิทยาคม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนในสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรร ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-12-03 14:58:44


ข้อมูลทั้งหมด 31 ระเบียน : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>