หัวข้อกิจกรรม
ผู้ประกาศ
เข้าค่ายลูกเสือ
   วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2019-01-08 13:55:09
การอบรมกฏหมายเบื้องต้น
   วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมความรูู้เรื่องกฏหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียน ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2019-01-08 13:52:26
ค่ายดาราศาสตร์
   วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาวเฝ้าชมฝนดาวตกเจมินีิดส์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา พัฒ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-12-17 13:00:39
ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา
   วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตระหนั ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-12-17 08:38:41
มอบเกียรติบัตรการแข่งทักษะศิลปหัตศิลป์
   วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรียนได้ทำการมอบเกียรติบัตรการแข่งทักษะศิลปหัตศิลป์ ประจำปี 2561เพื่อแสดงถึงทักษะและความสามารถของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในการ สืบสานหัตถศิลป์ถิ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-12-03 15:35:29
การตรวจสอบข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน
   วันที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์พิทยาคม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนในสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรร ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-12-03 14:58:44
โครงการจัดพิธีถวายราชสดุดี งานลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้จัด "โครงการจัดพิธีถวายราชสดุดี งานลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อผู้ก่อตั้งกองลู ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-11-26 14:15:23
โครงการาการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทศโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้จัด ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2019-01-08 13:55:42
กิจกรรมภายในโรงเรียน 4
   ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ศิลปะหัตถกรรม ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-11-15 11:28:32
กิจกรรมภายในโรงเรียน 3
   ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในสวนพฤษศาสตร์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2018-11-15 11:22:41


ข้อมูลทั้งหมด 27 ระเบียน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>