หัวข้อกิจกรรม
ผู้ประกาศ
Merry Christmas
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริตสมาส ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2016-01-15 12:08:50
admin ผู้ดูแลระบบ
กิจกรรมขึ้นปีใหม่ 2559
   โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2016-01-15 12:05:28
admin ผู้ดูแลระบบ
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
   วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2015-12-28 11:59:29
admin ผู้ดูแลระบบ
ร่วมขบวนพาเหรดกีฬาจังหวัด "ลำน้ำมูลเกมส์" ปีการศึกษา 2558
   โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้รับเกียรติจากสหวิทยาเขตหนองกี่ให้นำนักเรียนร่วมขบวนพาเหรดกีฬาจังหวัด "ลำน้ำมูลเกมส์" ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2015-12-28 11:51:01
admin ผู้ดูแลระบบ
5 ธ.ค. 2558 พิธีถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติ
   โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2015-12-09 15:45:14
admin ผู้ดูแลระบบ
ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2558
   วันที่ 27 พ.ย. 2558 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม นำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ กองบิน1 จังหวัดนครราชสีมา ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2015-12-09 15:41:26
admin ผู้ดูแลระบบ
ลูกเสือ-เนตรนารี ถวายราชสดุดี
   ลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ถวายราชสดุดี แด่องค์สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2015-12-09 15:39:27
admin ผู้ดูแลระบบ
ประเมินโรงเรียนสีขาว
   โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้รับการประเมินโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2015-12-09 15:37:07
admin ผู้ดูแลระบบ
ลูกเสือ - เนตรนารี สวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
   โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี สวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
โพสเมื่อ 2015-11-25 17:22:27
admin ผู้ดูแลระบบ
วันต่อต้านยาเสพติด Just say NO!
   วันที่ 25 พ.ย. 2558 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนระวังตัว ระวังภัยจากยาเสพติด และการระวังเกี่ยวกับเรื่องของการท้องก่ ... ดูภาพกิจกรรมคลิกเลย
แก้ไขเมื่อ 2015-11-25 17:19:09
admin ผู้ดูแลระบบ


ข้อมูลทั้งหมด 11 ระเบียน : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>