หัวข้อข่าว   
:
ตารางเรียนปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้งานวันที่ 25 มกราคม 2559
รายละเอียดข่าว   
:
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนโณงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม เนื่องจากปัจจุบันมีการย้ายบุคลากรทางการศึกษา ทางโรงเรียนจึงต้องปรับปรุงตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ 24 มกราคม 2559 เริ่มใช้ 25 มกราคม 2559 หรือเข้าไปดูรายห้องเรียนได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B6vk1em4sfFsN0Q2RzJqWldlU28
วันที่เผยแพร่ข่าว    
:
วันที่ 24 ม.ค. 2559 เวลา 18:07:43 น.
ผู้เผยแพร่ข่าว    
:
admin ผู้ดูแลระบบ
 ดาวโหลดเอกสาร   
: