หัวข้อข่าว   
:
มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
รายละเอียดข่าว   
:
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1365/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
วันที่เผยแพร่ข่าว    
:
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 15:16:05 น.
ผู้เผยแพร่ข่าว    
:
 ดาวโหลดเอกสาร   
: