หัวข้อข่าว   
:
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งกอสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ICU
รายละเอียดข่าว   
:
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมมีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งกอสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ICU
วันที่เผยแพร่ข่าว    
:
วันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 12:57:44 น.
ผู้เผยแพร่ข่าว    
:
admin ผู้ดูแลระบบ
 ดาวโหลดเอกสาร   
: